Acil Durum Planı

Acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil durum planlaması denir.

İşletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilkyardım ve tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Bir yangın, deprem yada diğer beklenmedik acil felaket durumunda saniyeler ve en küçük bilgi çok değerlidir. Bu gibi durumlara hazırlıklı olmak çok önemlidir. Acil eylem planlamaları, firmalarda bu gibi durumların meydana gelmesi ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir.

Firmaların olası acil durumlara hazırlık için;

  • Tahliye planlamalarını
  • Acil durum ekiplerini
  • Haberleşme organizayonu
  • Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler
  • Medya ile ilişkiler
  • Toplanma bölgelerini
  • Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlamalarını
belirlemesi gerekmektedir.