KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi birikimine, iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getirip kaliteli hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.

Ayrıca;

Çevre ve toplum menfaatlerini korumak ve gerekli mevzuatlara uymak.

Ortak çalışmalar yapılabilecek onaylı tedarikçilerle karşılıklı işbirliği ve güven içersinde çalışmak.

Doğal kaynaklarının verimli kullanmak ve atık yönetimi bilincini tüm personelimize benimsetmek.

Hizmet vermiş olduğumuz firmalarda sıfır iş kazası politikasıyla yola çıkmak.

Sistem içersinde çalışan personelin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini ve katkılarını arttırmak.

ISO 9001:2008, ISO 14001,ISO 18001 Kalite-İSG-Çevre yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getiren ve geliştiren, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren, etkili ve yeterli entegre yönetim sistemini kurmak, sürdürmek ve sürekli geliştirmektir.