RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk Değerlendirmesi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi, bu risklerin bertaraf edilmesine ve bertaraf edilemeyenlerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, uygulanması ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla yapılması gereken sistematik ve dinamik çalışmaları Risk Değerlendirmesi denir.

Risk Analizi ve Değerlendirme

30/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesine göre ”İşverenler çalışanların iş ile ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu çerçeve de risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İşyeri ve işçiler için tehlike arz eden böyle bir değerlendirmenin yapılması, önlemlerin tespiti ve tehlike derecesine göre öncelik verilerek giderilmesi; muhakkak ki iş kazaları ve mesleki hastalıklarını asgariye indirecektir. Yönetmeliklerde belirtildiği gibi bu tehlikelerden işçilerin de haberdar edilmesi işletmelerin ve işçilerin zararlanma oranlarını da azaltacaktır. İşyerlerimizin en değerli varlıkları istihdam etmiş oldukları yetişmiş elemanlardır.

Yönetmeliklerin işveren için yükümlülük haline getirdiği Risk Değerlendirmesi işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği açısından disiplin getirecek, iş kazaları ve meslek hastalıkları yanında gün kayıplarını da azaltacak çalışma kalitesi ve veriminde artıracaktır. Ancak; Risk Değerlendirmesi bir uzmanlık işidir. Bu konuda işverenler İş Güvenliği Uzmanlarından yararlanmalıdırlar.