YANGIN GÜVENLİĞİ

Yangın Güvenliği

Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır.

Mevcut Durum Tespit ve Risk Analizi

  • Bina, tesis vb. yerlerin yerleşim planlarının hazırlanması.
  • Yapılan yerleşim planı üzerinde kolay alev alabilecek tehlikeli malzemelerin (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, harlayıcı) depolandığı, bulunduğu yerlerin çizim üzerinde gösterilmesi.
  • Yapılan yerleşim planı üzerinde mevcut ve ilave edilecek otomatik yangın algılama sistemlerinin,yangın söndürme cihazlarının,yangın duvar vanalarının, hidrantların, manuel yangın butonlarının ve sirenlerin,duman algılama dedektörlerinin, acil çıkış kapılarının yerleri ve tahliye yolarının lejant olarak ayrı ayrı renk kodu ve şekli ile belirtilmesi.

Gelişmiş tüm ülkelerde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, yangınların en büyük nedenleri insani unsurlardan ve ihmallerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenleri kısaca sıralayacak olursak;

  • Yangın önleme tedbirlerinin belirlenmemesi, yangın güvenliği konusunda risk analizi yapılmaması,
  • Gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaların ve tatbikatların yaptırılmaması,
  • Uygun yangın söndürme cihazlarının tedarik edilmemesi veya yanlış yerlere yerleştirilmesi.
  • Yangın güvenlik sistemleri yada yangın ekipmanlarının test, bakım ve kontrollerinin yapılmaması,
  • Acil çıkış güvenliği konusundaki gerekli standartlara uyulmaması ve gerekli çalışmaların yapılmaması,
  • Yangın sırasında yapılacak çalışmalar konusunda gerekli acil durum planının bulunmaması şeklinde sıralamak mümkündür.

Tüm bu uygunsuzlukların giderilmesi için ise işletmenin detaylı yangın güvenliği risk analizi uzmanlarımızca yapılmakta, gerekli rapor hazırlanarak eksiliklerin giderilmesi için tavsiyelerimiz hazırlanacak yangın risk raporunda belirtilerek tarafınıza sunulmaktadır.