Patlamadan Korunma

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı şu adımlar üzerinden hazırlanmaktadır.

  • Ortam patlama risklerinin belirlenmesi
  • Ortam patlama risklerinin değerlendirilmesi
  • Ortamla ilgili tehlikeli alanların hesaplanması ve sınıflandırılması
  • Sınıflandırılan tehlikeli alanlara göre asgari gerekliliklerin belirlenmesi
  • Çalışma alanındaki cihazların uygunluklarının denetimi
  • Alınacak tedbirlerin belirlenmesi

Eğitimli ve deneyimli kadromuzla bu hizmeti sunmaktayız.