MAKALELER

Bizden

MAKALELER

Doktorlarımızın yazmış olduğu makaleleri sizinle paylaşmak isteriz.

artı değer osgb
04.06

İş Güvenliği Uzmanı ve Hekim Çalıştırma Zorunluluğu Başlıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmaya dair hükümlerinin 50'den az işçi çalıştıran

artı değer osgb
17.03

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri